Z hotelu Lednice to není daleko do Maďarska a do Rakouska


Zámek Lednice patří k nejkrásnÄ›jším romantickým stavbám v EvropÄ›. Spolu se zámkem v Hluboké nad Vltavou a Hrádkem u Nechanic se Å™adí k nejnavÅ¡tÄ›vovanÄ›jším památkám v ÄŒesku. Lednice kdysi patÅ™ila spolu s Valticemi LichtenÅ¡tejnům, jejich majetek jim vÅ¡ak byl na základÄ› BeneÅ¡ových dekretů zabaven a pÅ™ipadl státu. Dnes jsou veÅ¡keré památky přístupné, a to jak samotný zámecký objekt, tak i pÅ™ilehlý skleník a krajinný park. Výhodou Lednice je také její blízkost nejvÄ›tšímu dálniÄnímu tahu v ÄŒesku.

vinná réva

Výborné spojení po dálnici D1

Využijete-li ubytování v této lokalitě, Lednice hotely stojí nedaleko zámku. Máte odtud výborné spojení nejen do samotného Lednicko-valtického areálu, ale i s okolním světem. Můžete svůj pobyt v jedné z nejkrásnějších vinařských oblastí Evropy obohatit i o výlety automobilem do vzdálenějších míst a třeba je navzájem porovnávat.

Rakousko – do Rakouska lze využít nÄ›kolika pÅ™echodů v okolí Mikulova a Valtic, ovÅ¡em je možné cestovat i po dálnici smÄ›rem do Bratislavy a dále pak do VídnÄ›. NávÅ¡tÄ›vu Rakouska lze koncipovat jako jednodenní zájezdy, podhůří Alp je odtud vzdáleno jen nÄ›kolik desítek kilometrů a vyplatí se cestování spojit s návÅ¡tÄ›vou Neziderského jezera, které od sebe oddÄ›luje Äást rakouského pohraniÄí od MaÄarska. Jedno z nejvÄ›tších evropských jezer je zároveň národním parkem, který je zapsán mezi ostatní památky svÄ›tového dÄ›dictví UNESCO.

hlavní město Budapest

MaÄarsko – milovníci ovoce, zeleniny a tradiÄních ostrých specialit mohou pokraÄovat po dálniÄním tahu až k mÄ›stu Tatabánya, případnÄ› zavítat k Balatonu, anebo výlet protáhnout až do BudapeÅ¡ti. MaÄarsko je dnes tak trochu opomíjená zemÄ›, pÅ™itom byla za socialismu jednou z nejnavÅ¡tÄ›vovanÄ›jších. JistÄ› vás tu pÅ™ekvapí rozmanitá krajina, úrodná nížina a nejvÄ›tší evropská pÄ›stitelská oblast, kde se na ploÅ¡e mnoha tisíc hektarů pÄ›stují stovky druhů rostlin. MaÄarsko je také zemí termálních pramenů, oblíbené jsou zejména termální koupaliÅ¡tÄ› v okolí Miskolce nebo Györu.