K čemu všemu máme internet?

Dalo by se skoro říci, že je v titulku položená otázka docela naivní. Proč se přece ptát na to, k čemu je nám dobrý internet, když to všichni už dávno víme? Všichni přece máme své zkušenosti a sdělovat si je tu znamená nosit dříví do lesa. Jenže je tomu tak skutečně? Někdy pochopitelně ano, protože je mezi námi mnoho těch, kteří internet využívají už po léta a pronikli hodně hluboko do jeho tajů, ale někdy také ne. Dosud jsou mezi námi i ti, kteří si doposud na počítač či chytrý telefon ani nesáhli a internet je pro ně tudíž logicky velkou neznámou, o které nanejvýš něco zaslechli, a je mezi námi i dost těch, kteří se sice tváří, že internetu rozumějí, jenže když se pokusíme dozvědět více, vypadne z nich, že umí vlastně jenom poslat e-mail či si pustit nějaké video na YouTube nebo nějakou internetovou hru. A to je pochopitelně jenom naprosto nepatrný zlomek toho, co nám lidem může internet nabídnout.

sociální média

On toho má totiž internet k nabídnutí daleko víc. A to jak v tom dobrém, tak v tom zlém. Protože není růže bez trní, a tak tento zázrak využívají jak ti, jimž jde o lidské dobro, tak i ti, kteří chtějí z nějakého důvodu ostatním škodit. A právě na to by rozhodně neměl nikdo z nás zapomínat.

Nikdo z lidí prostě nezvládne všechno, co nám internet nabízí, a to (nejen) proto, že na to nemá dost času a energie, jichž by k tomu bylo potřeba. Internet má spoustu nabídek, jež kromě zmíněných důvodů nevyužijeme třeba ani proto, že nám nejsou k ničemu. Každý člověk potřebuje něco, a co na internetu jednomu slouží, to druhému není k ničemu.

virtuální svět

A tak nikdo z nás obyčejných lidí nedokáže zodpovědět otázku, k čemu všemu je nám internet. Protože to všechno nikdo ve své hlavě nemá. Ale každý by měl vědět aspoň to, že máme internet k tomu, aby nám sloužil, a ne aby škodil. A měli bychom při čase stráveném na síti na toto neustále myslet.