Vlastní a dobrá

Vlastníte rodinný dům s pozemkem, na kterém by mohla stát. Nebo přemýšlíte, že si ji pořídíte na zahrádku či chatu. Na stranu "pro realizaci" pak započítáte cenu vodného a stočného, sucho a z kohoutku tekutinu s chlorem, který vám nedělá dobře. A máte jasno, to vše totiž mohou být a často také jsou důvody vedoucí k rozhodnutí pro investici do vlastní.

Pokud se do budování studny nakonec opravdu pustíte, je potřeba počítat s některými faktickými a nutnými náležitostmi, které sebou takové rozhodnutí nese.
kopaná studna v zahradě

Co tedy samotná realizace obnáší?

V první řadě určitě zmíníme, že nejde pouze o samotnou konstrukci. Její obsah je třeba monitorovat minimálně jednou ročně rozbory na hygienickou nezávadnost. Pro zachování vyhovující kvality je pak nutné oni pečovat, což neznamená nic jiného než její pravidelnou údržbu.

Samotné stavbě předchází nejen povolení, ale i geologický a hydrogeologický průzkum. A to ne pouze místa, kde má být studna vybudována. Širší okolí musí být do průzkumu zahrnuto také. Konkrétněji se s nutnými technickými parametry a legislativou seznámíte v normě ČSN 75 5115 – Jímání podzemní vody.
sklenice s vodou

Pokud Vaše plánované jímání nebude s touto normou v rozporu, cesta ke svému zdroji by měla nabýt zřetelnějších obrysů. Důležitým faktorem je v tomto ohledu tak zvaná vydatnost pramene. Jde v podstatě o to, kolik životodárné kapaliny budete ve studni mít. Přímá úměra se správně vybraným místem zde platí stoprocentně. Odborníci doporučují v každém případě používat hladinoměr, který vás bude v průběhu užívání o výšce hladiny kontinuálně informovat.

Jsou rozlišovány dva základní druhy studen. Dle toho, jak hluboko se za vodou v tom kterém místě vydáte, se budují buď:

 

Šachtové:

Známe je i pod označením „kopané“. Staví se za pomocí klasického kopání a postupného umisťování betonových skruží, či širokoprofilovým šnekovým vrtem. Obecně platí, že jde strukturou spíše o širší záležitost s hloubkou menší.

Vrtané:

Ty naopak mají menší průměr a bývají hlubší. Hloubka samotná závisí vždy na geologických vlastnostech daného místa. V případě tohoto druhy studny není výjimečná hloubka i kolem třiceti metrů.   

 

Ať už budete vlastnit jednu nebo druhou, přejeme hodně dobré vody!