Co nám může, o obchodu říci jeho market profile

Je samozřejmé, že ne všichni chceme být investory. Přesto se jedná o poměrně dobrý způsob, jak přijít k penězům. Je však třeba kupovat akcie těch správných firem. Jak ale poznáme, které to jsou? Máme několik možností: sledovat, jak si vedl v minulosti, a podle toho odhadnout, jaký bude jeho budoucí vývoj, použít instinkt, nebo využít její market profile. O co se jedná?znázornění růstu peněz

Jde o soubor statistik, které nám mají pomoci při rozhodování, zda se do této firmy rozhodneme investovat. Zahrnuje mimo jiné obchodní plán dané firmy pro budoucnost, tedy jaké výrobky uvede na trh, jeho marketingovou strategii, současnou hodnotu jeho akcií, vývoj ceny jeho akcií v minulosti i jeho postavení na trhu a četnost a kvalitu konkurence.

Když to vše dáme dohromady, vyjde nám téměř kompletní profil daného podniku, z nějž lze poměrně dobře odhadnout jeho budoucí vývoj. To je pro nás velmi důležité, neboť díky tomu můžeme vědět, zda koupit jeho akcie či nikoliv, a pokud je již máme, tak zda je prodat.

Toto profilování neslouží samozřejmě jen potenciálním investorům, nýbrž i samotným podnikatelům, kterým může pomoci se rozhodnout, jakým směrem jejich firmu vést. Má to však tu nevýhodu, že pracuje s těmi rozhodnutími, která již byla učiněna, a to se týká i jeho budoucnosti. Jedná se například o uvedení nového výrobku na trh – může nám ukázat, jak naši firmu ovlivní, avšak již je pozdě daný produkt změnit.hromada bankovek

Od běžného průzkumu trhu, který se používá k tomu, aby pomohl zjistit přání zákazníků a to, jaké budou reakce na případný nový výrobek, se liší tím, že neukazuje vývoj trhu, nýbrž dané firmy. Jedná se o velmi užitečný nástroj. Jeho nevýhodou, a důvodem, proč není častěji používán, je jeho vysoká cena.

Věřím však, že ta bude v budoucnu klesat, a market profile, se stane mnohem dostupnější. Jaký vliv to však bude mít na trh, je otázka, na kterou momentálně není možno odpovědět.