Vzdělání předškolní

Nejprve se vzděláváme jaksi přirozeně, nápodobou. A opakováním. Mnohokrát upadneme, než se nám podaří ovládnout své nohy, aby poslouchaly. A za nějaký čas, přichází doba, kdy se máme zařadit do institucionálního vzdělávání. Naše vzdělávání, kde se učíme základním věcem, sociálním vztahům a mnoho dalšího, probíhá na úrovni mateřských školek. V dnešní době jich je mnoho druhů. Od státních, až po soukromé. A jaké tedy máme školky k dispozici k výběru pro naše potomky?

prcek na cestě

Lesní školky

To jsou školky, kde se velmi podporuje spojení s přírodou, k výuce se používají přirozené materiály, které děti okolo školky v lese najdou. Výuka je plnohodnotná pro děti od 3 do 6 let a téměř za každého počasí probíhá venku. Taková školka však má i vyhřívané zázemí. Klade se zde důraz na přirozený vývoj dítěte. Děti z ní chodí domů zpravidla ve stavu strašidla blátového, ale šťastné.

Montessori školky

Je uměle vytvořený systém vzdělávání pro nejen předškolní děti. V tomto systému lze možné pokračovat ve výuce i v základní škole. Výukový systém je založen na připraveném prostředí, řádu, radosti z objevování, prohlubování intelektu, radosti z objevování, podpory samostatnosti a zodpovědnosti. Používají se zde speciální Montessori pomůcky.
barevné tužky

Waldorfské školky

Jsou založeny na principu pohledu na dítě a jeho rozvoj. Obvykle se zde nepoužívají učebnice, přes to je probíraná látka vždy probrána do hloubky, prostřednictvím vzbuzení zájmu dětí o dané téma. Dává prostor dětem pochopit souvislosti. Následně mohou v tomto systému vzdělávání, kde jsou děti hodnoceny slovně a ne známkami pokračovat i základní školou.

Církevní školky

Dětem se zde navíc k běžné přípravě n základní školní docházku dostává i výuky víry způsobem, který je pro děti snadno pochopitelný a přijatelný.

Jazykové mateřské školky

Poskytují dětem rozšířenou výuku cizího jazyka přirozenou formou v rámci hry. Učitelé na děti mluví obvykle v cizím jazyce.

Speciální mateřské školky

Obvykle jsou určené pro děti se speciálními potřebami, jako jsou děti fyzicky i mentálně postižené a zde se snaží pomoci jim v rozvoji co nejlépe je to u každého dítěte možné.