Ty nejvyšší sportovní ambice

Mnoho mladých lidí žije pro sport. Mají ty nejvyšší ambice. Vrcholovému sportu jsou schopni všechno obětovat. Na straně druhé stát se vrcholovým sportovcem lze jen na dobu určitou. Co pak a co potom. Pro vrcholového sportovce je stejně důležité vzdělání. Dříve či později totiž přijde okamžik, kdy bude zapotřebí vyměnit kariéru sportovce za civilní povolání. Každý nemůže skončit jako trenér. Pro mladé sportovce je velmi náročné najít si takovou školu, kde je možné skloubit studium a časově náročné tréninky. Většina gymnázií a středních škol nemá pro mladé sportovce pochopení. Často může docházet až k tomu, že nadaný sportovec může být šikanován jak ze strany pedagogů, tak ze strany spolužáků. Jak situaci řešit?
sjezd na lyžích 

Sportovní gymnázia jako sofistikované řešení

Pokud Vaše dítě aktivně sportuje, dejte ho tam, kde ho budou maximálně podporovat. Na sportovní gymnázium. Sportovní gymnázia vycházejí svým studentům natolik vstříc, že jsou ochotni nabídnout těm, kteří již vrcholově sportují, individuální program. V České republice najdete téměř dvacet gymnázií s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Kromě klasických přijímacích zkoušek jsou vstupním požadavkem talentové zkoušky z tělocviku. Úspěšnost přijetí studenti podpoří členstvím v nějakém aktivním sportovním oddílu.
jízda na kole
Sportovní gymnázia najdete v těchto městech: v Praze, Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Pardubicích, Kladně, Vimperku, Plzni, Jilemnici, Jablonci nad Nisou, Zlíně, Jihlavě, Novém městě na Moravě, Mostě, Prostějově, Bruntále, Jeseníku.
Každé sportovní gymnázium se zaměřuje na konkrétní sportovní přípravu. Například v Praze na Přípotočním gymnáziu to je atletika, basketbal, plavání, triatlon, volejbal. V Brně na sportovním gymnáziu je to krom výše uvedených sportů ještě tenis, na gymnáziu v Jeseníku je to lyže běh, lyže sjezd a cyklistika.