Příprava výrobních nástrojů pro zpracování dřeva


Pilové listy a kotouče
Každá pila musí mít dostatečně široký tzv. rozvod pilových zubů. Jde o to, že musí být každý pilový zub mírně vyosen z řezné přímky. Provádí se to tak, že se listy mírně naklání střídavě vlevo a vpravo, a to buď po jednom, nebo po dvou zubech. Vyosení po dvou zubech se týká spíše pilových listů. Kdyby se zuby vyosily jen v jednom směru, pila by pak nedržela směr.  Rozvody pilových zubů se ovšem neprovádí u pily na řezání tenké dýhy, tam je minimální tření a rozvod zubů naopak dýhu může potrhat.
nářadí na dřevo
V zásadě platí, že měkké dřevo, méně proschlé, řežeme s větším rozvodem listů. Každý zkušený truhlář ví, že se listy nesmí rozevřít z osy řezu celé, vždy jen jejich část, zhruba od jedné třetiny do poloviny délky zubu. Jinak by se mohl pilový list prohnout a vlnit. Rozvody zubů se provádí buď rozvodovými speciálními kleštěmi, šroubovákem, nebo rozvodkou.  Všechny zuby také musí být ze směru řezu odchýleny ve stejném úhlu, jinak by řez nebyl hladký. Po rozvodu zubů se pak jejich čela ostří pomocí trojhranného pilníku, a to vždy proti směru řezu.
Ostření břitu hoblíkového želízka
Truhláři musí ostřit hoblovací nástroje pravidelně, neboť tupý nástroj se na povrchu hoblovaného dřeva projeví přímo dramaticky. Jestliže je břit jen lehce tupý a nejsou v něm zářezy ve formě zubů, stačí jej lehce obtáhnout brusným nástrojem. Jinak je třeba použít brusný kotouč rotační brusky. U hoblovacích nástrojů se musí dbát na správný řezný úhel, který je zhruba 25 stupňů. Po sražení hrany a nabroušení nástroje na brusce se ještě musí lehce obtáhnout jemným ručním brouskem.
pro zpracování dřeva
Broušení vrtáků
Ne každý to zvládne, nabrousit vrták vyžaduje cit, zručnost a zkušenosti zámečníků. Zásadní je totiž správný úhel řezného břitu a sbíhavost. Každopádně se vrták brousit musí, neboť tupé vrtáky materiál spíš vytrhávají, než aby vrtaly přesný otvor. Vrtáky brousíme pouze na stolní kotoučové brusce.