Pořídit paušál dětem můžete, ale budete zodpovědní za veškeré platby

Poskytnout dítěti mobilní telefon s pravidelně placeným paušálním tarifem není problém. Podmínkou je, že je mu méně než 18 let, a že navštíví osobně pracoviště pobočky spolu se svými rodiči (zákonným zástupcem).
V současné době je smlouva o placeném tarifu uzavřena na jméno rodičů nebo jiného zákonného opatrovníka dítěte, u O2 mohou rodiče nechat vystavit smlouvu přímo na dítě. Společnost O2 to zdůvodňuje tím, že mohou děti do 26 let čerpat zvýhodněné tarify, a že podmínkou je, aby toto bylo ošetřeno smluvně.
bílá klávesnice

Co platí dnes, neplatilo dříve

Veškeré poplatky ovšem za děti musí povinně ze zákona hradit rodiče, neboť děti nejsou výdělečně činnými osobami. Zdá se to pochopitelně logické, ovšem tato legislativní úprava pamatuje na něco takového teprve několik měsíců. Dříve tomu tak nebylo, a pokud byla uzavřena smlouva na jméno dítěte, bylo to také předmětem vymáhání dlužné částky v případě nezaplacení telekomunikačních poplatků. Tato patálie ovšem zasáhla pouze majitele tarifů u společností Vodafone a O2. T-Mobile uzavírá smlouvy odjakživa pouze s rodiči a zákonnými zástupci nezletilých dětí.
Pokud situaci musel řešit Český telekomunikační úřad a hrozilo vymáhání pohledávky vůči nezletilým osobám a zahájení exekučního řízení, do takové absurdity se nikdy úřad naštěstí nepustil.
dívka s mobilem

Exekutor zabavuje dětem hračky? To skutečně nehrozí.

Od roku 2016 se pravidla naštěstí změnila a mobilní operátoři již dluhy po dětech nevymáhají a v uzavřené smlouvě je jasně stanoveno (u O2), že veškeré platby včetně dluhů je povinen hradit zákonný zástupce, nebo rodiče. Po dovršení 18 let se dítě může rozhodnout, zda převést smlouvu na sebe, v opačném případě se smlouva zruší, nebo je vystavena přímo na jeho rodiče.
Ani u Vodafonu se v současné době neřeší žádné pohledávky vůči dětem, většinou je totiž paušální tarif uzavřený na rodiče dítěte výhodnější, než např. tarif bez smlouvy pro mladistvé v rozmezí věku od 15 do 18 let.