Moderní docházkový systém Vás posune kupředu


VyzkouÅ¡ejte pro evidenci docházky Vaší firmy docházkový systém Comarr a po velmi krátkém Äase zjistíte, že jste si vybrali spolehlivého partnera. A to nejen k monitoringu příchodů a odchodů zamÄ›stnanců na pracoviÅ¡tÄ›, ale také ke kontrole jejich pohybu v pracovním prostoru a záznamu konkrétního plnÄ›ní zadaných profesních úkolů. Moderní docházková soustava je pÅ™itom velmi snadno propojitelná se mzdovým programem a s dalšími aplikacemi, které v souhrnném pÅ™ehledu znamenají vždy optimalizaci, zefektivnÄ›ní a ve finálním výsledku Äasovou i finanÄní úsporu.

Podlehněte variabilitě funkcí exkluzivního programu

Program, jehož úÄelem je pÅ™ehledná a srozumitelná docházka se spolehlivým základem, dovede nekomplikovanÄ› do svého itineráře dovedností zahrnout funkci udÄ›lení přístupu jednotlivých osob do konkrétního prostoru ve firmÄ›. A to v urÄitém Äase. Záznam, který je zpracován do tabulek a elegantních grafů, pÅ™itom může být obohacen rovněž o pořízení fotografického záznamu jednotlivých pracovníků. S konkrétními schopnostmi docházkového programu Vás kompletnÄ› seznámí certifikovaná firma.