Kdy nás kontaktovat a navštívit? Ihned při prvních příznacích onemocnění!


Věřte, že považovat slovo hemeroidy– správnÄ›ji hemoroidy – za “sprosté†slovo, obávat se lékaÅ™ského vyÅ¡etÅ™ení a otálet s ním, stejnÄ› jako s případným zákrokem, je to nejhorší, co pro sebe můžete udÄ›lat. Pokud se totiž rozhodnete Å™eÅ¡it svůj problém vÄas, můžete se vyhnout chirurgickému zákroku, tedy operaci, která bude vyžadovat hospitalizaci vÄetnÄ› dlouhodobÄ›jší pracovní neschopnosti. Proto vás proktologové – naÅ¡i specialisté z ProctoClinic v Praze nebo BrnÄ› – nabádají, abyste je navÅ¡tívili již pÅ™i prvních potížích. JedinÄ› tak vás budou moci zbavit hemoroidů nÄ›kolika krátkými lékaÅ™skými zákroky bez nutnosti hospitalizace, které pro vás navíc budou velmi Å¡etrné a prakticky bezbolestné.

Nebojte se, není Äeho!

Ke vstupnímu vyÅ¡etÅ™ení hemeroidů u nás se nemusíte nijak speciálnÄ› pÅ™ipravovat, nemusíte držet dietu ani používat přípravky za úÄelem důkladného vyprázdnÄ›ní. VyÅ¡etÅ™ení ani případných zákroků se v žádném případÄ› neobávejte! Aby celý průbÄ›h probÄ›hl Å¡etrnÄ› bezbolestnÄ› a bez zbyteÄného stresu, budete oÅ¡etÅ™eni znecitlivujícím mesocainovým gelem. Spoustu informací a rad, vÄetnÄ› bezplatného poradenství a kontaktů najdete na naÅ¡ich internetových stránkách.